Veel gestelde vragen

Wat is bouwgrond?
Bouwgrond is grond dat geschikt is voor bebouwing en bouwrijp is gemaakt. Het
bouwrijp maken van de grond omvat diverse activiteiten, zoals het op een juiste hoogte brengen van de kavel, de ondergrond vrijmaken van eventuele obstakels (denk aan funderingsresten e.d.) zodat dat er goed op kan bouwen en het zorgen dat de kavel is ontsloten; dat wil zeggen het aanleggen van een toegangsweg.

Fiscaliteiten
Bouwgrond kan verkocht worden met overdrachtsbelasting of met omzetbelasting, dit hangt ervan af of de bouwgrond fiscaal gezien als bouwrijp kan worden beschouwd. Als er geen activiteiten zijn verricht die behoren tot bouwrijp maken, dan wordt de bouwgrond aangemerkt als een onroerend goed. Er is dan uitsluitend overdrachtsbelasting van 6% van toepassing.

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan
Er zijn enkele regels waar u zich aan dient te houden wanneer u uw eigen droomwoning gaat realiseren. Zo staan er bijvoorbeeld richtlijnen in met betrekking tot de maximale goothoogte. Deze regels zijn beschreven in het desbetreffende bestemmingsplan. De uitstraling en sfeer van de woning is beschreven in het beeldkwaliteitsplan.